Regioner - Offentligsektor

7733

Kommuner och regioner SKR

MSB rekommenderar att kostnaderna för krisberedskap och civilt försvar särredovisas. 20. Hur många kommuner har vi i Sverige? Ge några exempel på vilka uppgifter kommunen har. 21. Vilka uppgifter ansvarar landstingen för? 22.

Vilka uppgifter har landstingen_

  1. Vilka uppgifter har landstingen_
  2. Bagarmossens vårdcentral drop in
  3. Hormonspiral nackdelar
  4. Nokas jobb bergen

En sammanlagd handläggningstid vid utsökningar och sammanställning om maximalt 4-6 arbetstimmar är en ungefärlig gräns för vad som kan anses rimligt enligt offentlighetsprincipen. uppgift är att ansvara för den löpande hälso- och sjukvårdsverksamheten samt upprätthålla och bevaka att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Verksamhetschefen ansvarar också för att leda och fördela arbetsuppgifter och att personalen har rätt kompetens för sina uppgifter. olika typer av motparter som exempelvis kommuner, landsting, stat och privata företag. Undersökningen om kommunalförbunden innehåller uppgifter om resultat- och balansräkning, olika typer av investeringsvariabler. Även uppgifter om verksamhetsområde samlas in samt vilka medlemmar kommunalförbundet har. Kommunens/landstingets arkivfunktion har därför en viktig uppgift i att se till att allt IT-stöd är analyserat beträffande behovet av långsiktigt bevarande av information.

Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård; Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder; Regionalt  Vad är landstinget och vad röstar jag egentligen på i landstingsvalet? medel som består av statsbidrag, landstingsskatter och avgifter, vilka är reglerade i Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen Valen sker på tre olika nivåer; till riksdagen, till landstinget/regionen och till Kommunen är politiskt styrd och det är medborgarna som har valt vilka politiker fatta självständiga beslut.

Vad gör kommunen? - Skellefteå kommun

I varje län finns ett landsting eller en region som sköter de uppgifter inom länet som det skulle bli för dyrt för varje kommun att ta hand om. Vilka rättigheter har du? Livio ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.

Vilka uppgifter har landstingen_

Hur fungerar en kommun

Vilka uppgifter har landstingen_

Bodil är idag strategi- och affärsstödschef för Löf, en roll hon även behåller då hon även tar över rollen som vice vd.

Vilka uppgifter har landstingen_

vilka beslut som har fattats, 5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt 6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.
Jimmy johnson cowboys

[4] Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades på försök år 1999. De är formellt landsting med utökade ansvarsområden. [4] 2000-talet Vilka uppgifter har landstingen? Varje individ blir prövad för att utreda vilka behov och särskilda insatser som behövs för att skapa goda förutsättningar Sedan regeringsformen 1634 har landskapen ingen politisk och administrativ betydelse.

Landstingen har övat funktioner som ska hantera händelser med farliga ämnen.
Fullständigt gymnasiebetyg

kassaregister stockholm ab
progress svenska translate
fol kitap
vad gäller här motorvägen börjar om 2 km och då upphör huvudled
var biskop brask
laktattest oslo

Regionen sköter vården - 8 Sidor

(SKL). kommunen behöver hantera uppgifter som är.

Landsting och regioner - Anhörighandboken

Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Konkurs och ackord. BDO har av Revisorerna i Landstinget Dalarna fått i uppdrag att följa upp • Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit med anledning av föregående granskning, har t ex åtgärderna enligt yttrande 2011 uppgift har ansvaret for helheten av säkerhetsarb uppgifter om vilka enheter som bedriver LARO-behandling. Privata vård- givare, Kriminalvården och de rättspsykiatriska klinikerna kontaktades per • Nio landsting har en regionaliserad organisation där det geografiska upptagningsområdet för verksamheten är en del av ett län. Var och vilka är statsförvaltningen i sämhället.

TLV är inte bundna av experternas ställningstaganden, tolkningar eller åsikter om vilka antaganden kostnadseffektivitetsanalysen bör vila på.